Meniu
Your Cart

TERMENI ȘI CONDIȚII

1. DEFINIȚII

Acord privind termenii și condițiile (denumit în continuare "Acord") de utilizare a serviciilor și produselor (denumite în continuare "Produse și Servicii") oferite de Delor prin site-ul web de la adresa http://www.delor.ro (denumit in continuare "Site").

Vânzător - societatea comercială delor, având sediul social în București.

Orice persoană care intră pe Site, fără să își facă cont pe Site o vom denumi în continuare "Vizitator".

Cumpărător - persoană, firmă, companie sau altă entitate juridică ce emite o Comandă.

Cumpărătorii pot fi numai persoane juridice.

Atunci când accesați sau utilizați Site-ul sau Serviciile, sunteți de acord și acceptați în totalitate prevederile prezentului Acord.

 

2. DOCUMENTE CONTRACTUALE

Prin lansarea unei comenzi electronice sau telefonice, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile.

Doar persoanele care au cel puțin 18 ani împliniți pot deveni Cumpărători. Prin înregistrarea pe Site, certificați faptul că aveți minim 18 ani împliniți. Această condiție de vârstă minima este necesara pentru asigurarea de faptul ca aceștia au capacitatea si autoritatea de a respecta prezentul Acord.

Daca Vânzătorul confirmă comanda, acest lucru va implica o acceptare completă a termenilor Comenzii. Acceptarea comenzii de către Vânzător se consideră finalizată atunci când există o confirmare verbală (telefonică) sau electronică (e-mail) din partea Vânzătorului către Cumpărător, fără a necesita o confirmare de primire din partea acestuia. O comandă neconfirmată nu are valoarea unui Contract.

 

3. OBLIGATIILE VANZATORULUI

a. Vânzătorul își va utiliza cunoștințele sale profesionale și tehnice pentru a atinge rezultatul stipulat in Comandă si va livra Produsele și Serviciile care îndeplinesc cerințele, nevoile și specificațiile Cumpărătorului;

b. Informațiile prezentate pe site-urile vânzătorului, au caracter informativ și pot fi modificate de către Vânzător, fără o anunțare prealabilă. De asemenea, din considerente legate de spațiu și coerența structurii informației, descrierile produselor pot fi incomplete însă vânzătorul face eforturi de a prezenta informațiile cele mai relevante, pentru ca produsul să fie utilizat în parametrii pentru care a fost achiziționat;

c. Comunicarea cu magazinul - se poate face prin interacțiunea cu acesta, postarea opiniilor legate de produse sau comunicarea prin adresele menționate la secțiunea "contact". Vor fi excluse din site sau ignorate, păreri sau adresări ce conțin injurii sau un limbaj neadecvat. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

 

4. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ (DPI)

Cumpărătorul înțelege dreptul de proprietate intelectuala si nu va dezvălui unei terțe părți sau va face publice (pe internet sau media), nici una dintre informările primite de la Vânzător. De asemenea, numele site-ului precum si însemnele grafice sunt mărci înregistrate in proprietatea https://www.delor.ro/ si nu pot fi preluate, copiate sau folosite, fără acordul  proprietarului.


5. FACTURARE - PLATI

Prețul, modalitatea de plata si termenul de plata sunt specificate in factura proforma transmisa Cumpărătorului. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factura pentru produsele livrate, obligația Cumpărătorului fiind sa furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația in vigoare.


6. RASPUNDERE

Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii si pentru daune care rezulta din utilizarea Produselor si Serviciilor după livrare.

Vânzătorul va fi răspunzător in cazul in care sub-contractării si/sau partenerii săi de orice fel implicați in executarea Comenzii nu îndeplinește oricare din obligațiile contractuale.

Site-ul nu garantează acuratețea, corectitudinea sau caracterul actual al informațiilor ori Serviciilor furnizate de Site. De asemenea, Site-ul nu garantează faptul ca sistemele informatice sau programele folosite pentru afișarea sau transmiterea informației pe Site sau in orice alta forma nu conțin viruși ori alte secvențe distructive de cod sau alte proprietăți distructive.

 

7. LEGEA APLICABILA - JURISDICTIA

Prezentul contract este supus legii romane. Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protecția vieții private in sectorul comunicațiilor electronice, in privința acestui Site, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră sunt administrate, in condiții de siguranță și numai pentru opurile specificate, de către Delor. Scopul colectării datelor este: crearea unui cont activ pentru utilizarea serviciilor de promovare, publicitate online, reclama, marketing.

Orice Vizitator sau Cumpărător care trimite date sau informații cu caracter personal către Delor si manifesta acordul in mod expres si neechivoc pentru următoarele: prelucrarea acestor date si informații personale in vederea efectuării de studii de piața sau transmiterii de materiale promoționale specifice operațiunilor de marketing direct.

Eventualele litigii apărute intre organizator si participanții la campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești romane competente.

 

8. SECURITATEA DATELOR

Delor va garantează confidențialitatea datelor stocate in contul dvs. de client. Aceste informații nu vor fi transmite sub nici o forma sau motiv unei terțe părți. Ne rezervam dreptul de a trimite newslettere cu informații comerciale despre produsele si serviciile noastre pe adresa de email trecuta in formularul de înregistrare pe site.

Accesul Cumpărătorilor la anumite Servicii și informații din cadrul Site-ului este protejat de o parola. Va recomandam sa nu dezvălui nimănui această parolă. Vă sfătuim sa nu dezvăluiți aceasta parola persoanelor care va cer acest lucru. Mai mult, daca este posibil, trebuie sa va amintiți sa semnați "deconectare" din contul dvs. din cadrul Serviciilor online oferite de Site la sfarsitul fiecarei sesiuni de utilizare a acestora.

Cumpărătorilor li se cer mai multe informații de identificare personala pentru a se înregistra pe Site: nume companie, cod fiscal, adresa, companie, numele si prenumele reprezentantului firmei, o adresa de email proprie si valida. Înregistrarea pe Site presupune luarea la cunoștință a drepturilor mai sus menționate si acordul ca datele personale sa fie folosite de către Delor.


9. PRECIZARI LEGALE PRIVIND GARANTIILE SI LIMITAREA RASPUNDERII

Delor nu emite niciun fel de garanție cu privire la acuratețea sau caracterul complet al oricărui conținut, al oricărei informații, inclusiv pentru componentele software, documentele sau secțiunea de întrebări frecvente de pe acest site.

Delor nu își va asuma în niciun caz vreo răspundere pentru eventualele erori legate de informațiile de pe acest site.

Delor nu își asumă responsabilitatea pentru nicio daună sau pierdere cauzată dvs. ca urmare a utilizării informațiilor sau materialului de pe acest site. Toate materialele și informațiile de pe acest site pot fi modificate fără preaviz.