Meniu
Your Cart

Politica de confidențialitate

Delor.ro se angajează să nu transmită datele personale ale utilizatorilor site-ului către terți și să le folosească numai în scopul stabilirii contactului cu clienții săi, precum și în scopul informării acestora asupra aspectelor legate de funcționare a site-ului și a ofertelor acestuia.

Delor.ro va reține datele personale și le va folosi în scopul informării utilizatorilor privind situația contului de pe delor.ro, privind evoluția și starea comenzilor, precum și în evaluarea produselor oferite.

Delor.ro poate notifica utilizatorii privind ofertele curente prin newsletter-ul săptămânal, și poate trimite felicitări, cupoane cadou sau alte mesaje speciale. Delor.ro nu promovează SPAM-ul. Orice utilizator care a furnizat explicit adresa sa de email pe site-ul Delor.ro poate opta pentru ștergerea acesteia din baza noastră de date.

Informațiile privilegiate fac, în special, obiectul prevederilor aplicabile ale legii române, inclusiv ale articolului 244 şi următoarele din legea nr. 297/2004 privind piața de capital, potrivit cărora utilizarea și în alte scopuri a informațiilor (prin obținerea de profituri pentru sine sau pentru terți) constituie infracțiune pedepsită de lege. Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, în privința acestui Site, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră sunt administrate, în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate.

Pentru informații suplimentare, nu ezitați să ne contactați!